Invitasjon til 1. Norwegian symposium on Spinal Cord Injury

Invitasjon til spennende symposium om forskning på ryggmargsskader. Symposiet vil finne sted 17. september på Rikshospitalet. Se flyer under for program og påmelding.

Invitasjon

Invitasjon