Velkommen til Norsk Ryggmargsskadeforskning Stiftelse

Stiftelsen har til formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak for behandlinger og rehabilitering av ryggmargsskader. Stiftelsen kan ta imot gaver og bidrag til samme formål.