Om stiftelsen

Norsk Ryggmargsskadeforskning Stiftelse er en nasjonal stiftelse etablert for å støtte forskning på ryggmargsskader. Stiftelsens styre er bredt sammensatt med personer som selv har en ryggmargsskade samt forskere, nevrokirurger og spesialister i fysikalsk medisin. Stiftelsen ble opprettet 09. februar 2014.