Støtt stiftelsen

Norsk Ryggmargsskadeforskning Stiftelse har til formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak for behandlinger og rehabilitering av ryggmargsskader. Stiftelsen kan ta imot gaver og bidrag til samme formål.

Om en ønsker å støtte denne forskningen kan stiftelsens kontonummer benyttes. Se og menyvalget Kontakt for å kontakte stiftelsen.

Kontonummer: 1503.46.13777