Styret

Styrets sammensetning:

Styreleder: Leif Arild Fjellheim, leder Landsforeningen for Ryggmargsskadde.
Styremedlem: Are Wendelborg Brandt, nestleder Landsforeningen for Ryggmargsskadde.
Styremedlem: Joel Glover, professor Institutt for medisinske basalfag UiO.
Styremedlem: Thomas Glott, overlege Sunnaas sykehus HF.
Styremedlem: Tiina Rekand, overlege Haukeland universitetssykehus.
Styremedlem: Ellen Marie Hatlen, seksjonsleder Fys.Med., St. Olavs Hospital.
Styremedlem: Frode Kolstad, overlege nevrokirurg Rikshospitalet Oslo universitetssykehus.
Varamedlem: Anne Beate Melheim, styremedlem Landsforeningen for Ryggmargsskadde, er vara for Leif Arild Fjellheim og Are Wendelborg Brandt.
Varamedlem: Jean-Luc Boulland, forsker Institutt for medisinske basalfag UiO, er vara for Joel Glover.
Varamedlem: Vivien Jørgensen, fysioterapeut Sunnaas sykehus HF, er vara for Thomas Glott.
Varamedlem: Petter Schandl Sanaker, overlege Haukeland universitetssykehus, er vara for Tiina Rekand.
Varamedlem: Annette Halvorsen, overlege St. Olavs Hospital, er vara for Ellen Marie Hatlen.
Varamedlem: Mark Züchner, overlege nevrokirurg Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, er vara for Frode Kolstad.
Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPER AS

09. februar 2014