Om ryggmargsskade

Årsaker

Man skiller mellom traumatiske og atraumatiske ryggmargsskader. En traumatisk ryggmargsskade oppstår som følge av et ytre traume som direkte eller indirekte skader ryggmargen. De vanligste årsakene til traumatiske ryggmargsskader i Norge har i mange år vært enten fallulykker eller trafikkulykker. En atraumatisk ryggmargsskade er i denne sammenheng en ikke-progredierende skade av ryggmargen som har oppstått som følge av en infeksjon, blødning, svulst eller betennelse.

Forekomst

Hvert år rammes mellom 10 og 20 personer pr. million mennesker av traumatisk ryggmargsskade i Norge. Dette betyr mellom 50 og 100 nye skader pr. år. I tillegg er det om lag et like stort antall personer som årlig har blitt rammet av en atraumatisk ryggmargsskade. Dette tallet har også økt de siste årene. De fleste ryggmargsskader oppstår i aldergruppen 18-35 og 60-70 år. Ryggmargsskade forekommer hyppigst i de fleksible delene av ryggraden, det vil si cervikalt og lumbalt.

Hva skjer når ryggmargen blir skadet?

Når ryggmargen skades, ødelegges eller forstyrres nerveforbindelser mellom den del av sentralnervesystemet som ligger over, og den del av ryggmargen som ligger under selve skadeområdet. Dersom en ryggmargsskade medfører lammelser i både armer og bein betegnes det som en tetraplegi. Når ryggmargsskaden har medført lammelser i beina og eventuelt kroppen (truncus) brukes begrepet paraplegi. Det nevrologiske skadenivå må strengt adskilles fra columna-fraktur-nivået som defineres som ryggvirvelen med det bruddet som skader ryggmargen mest. Det nevrologiske skadenivå vil være litt forskjellig fra frakturnivået. En C6 fraktur vil for eksempel oftest gi en C7 nevrologisk skade. En Th10 fraktur vil kunne gi nevrologisk skadenivå Th11 eller Th12. Det er ikke bare skadenivået som bestemmer nevrologiske utfall og funksjon etter en ryggmargsskade.

Les mer om ryggmargsskader i ABC om ryggmargsskade for helsepersonell. Trykk på bildet under for PDF fil.

ABC om ryggmargsskade for helsepersnonell

ABC om ryggmargsskade for helsepersonell

Fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde sine hjemmesider kan en blant annet lese:

Rundt 4500 – 5000 mennesker er ryggmargsskadet i Norge. Hvert år vil mange mennesker få en ryggmargsskade fra trafikkulykker, sport og arbeidsulykker, fall eller ved sykdom.

Når en person får en ryggmargsskade, betyr det at kommunikasjonen mellom hjernen og andre deler av kroppen blir brutt med det resultat at signaler ikke lenger når forbi skadestedet. Hvor mye av denne kommunikasjonen som er ødelagt kommer an på både omfanget av skaden og skadenivået. Menneskets ryggmarg er en samling av nerveceller og sammenbuntede nervefibere (aksoner) som går fra hjernen til nedre del av ryggen. Ryggmargen fører beskjeder fra hjernen til hele kroppen samt at den også mottar signaler fra kroppen.

Ryggmargen er beskyttet av ryggmargssøylen, som består av 33 individuelle segmenter (ryggvirvler eller vertebra). Disse ryggvirvlene har forskjellige navn avhengig av deres plassering. Disse er:

Ryggmargen med de forskjellige nivåer

  • 7 cervicalvirvler lokalisert i nakken som på fagspråket benevnes C
  • 12 virvler ligger i ryggens brystdel. De kalles for thoracale virvler (Th)
  • 5 virvler i lendedelen. De kalles lumbale virvler (L)
  • 5  fem korsbenvirvler som er smeltet sammen til korsbenet. De kalles sakralvirvler (S)
  • 4 virvler i coccyx området (halebeinet) som er smeltet sammen

Ryggmargsskader kan oppstå ved alle nivå i ryggmargen, og skadenivået vil avgjøre hvilke kroppsfunksjoner som blir påvirket eller som går tapt. Ryggmargsskader kan forårsake forandringer på bevegelse, sensasjon følelse, blærekontroll eller andre kroppsfunksjoner. Hvor mye som påvirkes avhenger av hvor ryggmargen er skadet og hvor alvorlig skaden er. Hovedproblemet er at forbindelsen mellom hjernen og kroppen nedenfor skadestedet er svekket eller fraværende.

Verdens helseorganisasjon (WHO) om ryggmargsskader:

Fra hjemmesidene til Verdens helseorganisasjon (WHO) kan en lese mer om ryggmargsskader i et internasjonalt perspektiv.

Spinal cord injury: as many as 500 000 people suffer each year

Survival rates worse in low-income and middle-income countries

As many as 500 000 people suffer a spinal cord injury each year. People with spinal cord injuries are 2 to 5 times more likely to die prematurely, with worse survival rates in low- and middle-income countries. The new WHO report, «International perspectives on spinal cord injury», summarizes the best available evidence on the causes, prevention, care and lived experience of people with spinal cord injury.

Les mer blant annet i rapporten International perspectives on spinal cord injury.

Trykk på bildet under for å komme til WHO sine hjemmesider om ryggmargsskader, hvor rapporten også kan lastes ned som PDF fil.

International perspectives on spinal cord injury

International perspectives on spinal cord injury